Спортни игри – Детски градини

Надеждно партньорство
Успешно въведохме Програма за спортни игри “Ти можеш ли?” вече в три детски градини в София. За нас е удоволствие да подкрепяме педагогическия екип в грижата и развитието на физическите, когнитивни, емоционални и социални умения на децата. Провеждаме спортни часове, в които адаптираме упражненията и игрите от програмата ни спрямо възрастовите групи и всички образователни изисквания.

Заниманията се водят от опитни треньори, сертифицирани от Швейцарската академия за изучаване на двигателни умения и акредитирани от Международната асоциация за детски активни игри и спорт. Те насърчават децата да се развиват физически, да използват въображението си, да чуват и изпълняват инструкции и да взаимодействат помежду си.

Учи и играй (Learn and play)
Нашите треньорите са обучени да прилагат Програма за спортни игри “Ти можеш ли?” както на български, така и на английски език. Ученето се случва неусетно, в атмосфера на игра и забавление.
Това е чудесна възможност децата да повишават езиковите си компетенции от най-ранна възраст и допълнително допринася зa когнитивното им развитие.
Ако искате Спортни игри “Ти можеш ли?” да станат част и от Вашата детска градина, свържете с нас. 
Заедно ще създадем най-добрата рамка за провеждане на заниманията, която отговаря на специфичните
желания и нужди на организацията Ви.