Учене чрез игра

Подходът „Учене чрез игра“
Изследванията и историята показват, че бозайниците, които играят най -добре, оцеляват най -добре.
Играта е възникнала еволюционно. Играйки като деца, както ние, така и другите бозайници, научаваме много важни житейски умения.

Нашето убеждение е че трябва да научим децата на различни умения под формата на игра, тъй като така те възприемат и усвояват наученото най-добре.  
Съвременният подход „Учене чрез игра“ е цялостен подход към спортното развитие на децата. Според него в един спорт има много повече от техника. Има 4 „фактора на доброто представяне“, които са изключително важни
• Психологически (включително психически, емоционален и социален)
• Физически
• Тактически
•Технически

„Традиционният“ подход към развитието на физическото развитие при децата се концентрира върху технически елементи. Този подход, базиран само тренировки и упражнения, обикновено взема предвид само следните измерения:
• Физически
•Технически
• Тактически

За разлика от този подход, „Ученето чрез игра“ е холистичен подход  и разпознава важността на всички 4 фактора комбинирани заедно.

Неявно (неосъзнато) обучение
Подходът, базиран на играта, насърчава неосъзнатото обучение. Учене, което се осъществява без учещият да е наясно с това, което се опитва да научи. С други думи, ученето се осъществява на подсъзнателно ниво.

Явно (осъзнато) учене
Подходът, базиран на упражнения, насърчава явното учене. Обучаемият е наясно с предвидената учебна цел. Обикновено всичко е свързано с вербализирани инструкции. Това е насочено обучение, при което на децата се казва какво да правят.

И двете форми имат своето място и полза в преподаването в точното време.

Децата на възраст 3-7 години имат голямо желание да изследват и експериментират. Това е от голямо предимство, когато се използва ученето чрез игра. Самите те ставата центърът на упражненията и имат възможност да тестват и изпробват различни движения и умения.
Интересът на децата към нови упражнения или предизвикателства не продължава повече от няколко минути, ако просто правят упражнения и им се дават инструкции на всяка стъпка. Но децата могат да играят игри дълго време, ако е интересно.
Подходът, базиран на играта, е превъзходен начин на преподаване. Той предоставя на децата всички умения, необходими за постигане успех в спортуването.
Забавлението да спортуваш е причината хората да се занимават със спорта. Акцентът е върху играта, а не върху възпроизвеждането на изолирани умения.
 
Източник: Training course – Fundamental motor skills for kids 2-7
Полина Спасова - Координатор на програма за Спортни Игри "Ти можеш ли"