Уменията

Увереност в себе си - Докато детето се развива чрез програмата и овладява определени умения в гимнастиката, дори и уменията си за слушане и следване на инструкции, то се чувства добре със собствените си постижения.
 
Учтивост - Децата се научават на уважение и маниери, както и как да използват думите си, за да постигнат определен резултат.
 
Координация - Децата научават как да координирате по-добре движенията на тялото си.
 
Фитнес - Децата формират правилно отношение към спорта! Никога не е рано да поддържаш тялото си във форма
 
Преодоляване на страховете - Страхът се предизвиква и заличава в забавна среда, а детето се научава да поема рискове в безопасна и възпитателна среда. Те получават чувство за постижение, страхът е изчезнал, заместен от увереността и те се забавляват .
 
Социални умения - Децата имат седмична възможност да учат и упражняват социални умения, като взаимодействат с треньора и други деца.
 
Дисциплина - Децата получават въведение в структурата и обучение за спазване на правилата.
 
Представяне пред хора - Децата ще се научат от рано да правят нещата пред публика. Това е ценно умение, което ще им позволи да се възползват от възможностите на живота. 
 
Развитие на физическа сила
- С течение на времето детето ще развие физическа сила, избягвайки наранявания при физически дейности.
 
Работа в екип -  Децата развиват това жизненоважно умение в много аспекти на спорта
 
Спортно майсторство - Дечицата ще се научат да играят с почтеност и достойноство.