Ранното двигателно детско развитие

Ранното детско развитие включва придобиване на фини и груби двигателни умения.

Фини двигателни умения включват движение на по-малките мускулни групи в ръцете, пръстите и китките на детето.
Грубите двигателни умения включват движение на цялото тяло (големите мускули в ръцете, краката и торса), които изискват баланс и координация. Към тях спадат бягане, скачане, подскачане, игра с топка и т.н.
Грубите двигателни умения са важни за ежедневните физически дейности като ходене, бягане, хвърляне, повдигане, ритане и други спортни активности. Те формират основата за фините двигателни умения и са свързани с ориентация на тялото, скоростта на реакция, баланса и силата.

Развитието на грубите двигателни умения още от ранна детска възраст е необходимо за извършването на ежедневни дейности като ходене и бягане, игри като катерене и спортни умения като улавяне, хвърляне и удряне на топка. Спортните игри за деца и ученето под формата на игра са чудесни начини децата да развият ценни двигателни умения като физическата издръжливост, баланс, ориентация, увереност и позитивно отношение към физическата активност.

Грубите двигателни умения оказват влияние и върху способността на детето да седи правилно на масата, което повлиява на способността му да усвои фини двигателни умения като писане, рисуване и рязане.

Развитието на грубата моторика на децата на възраст между 2 и 5 години преминава през следните стадии:
До 2 години:
Ходят и тичат доста добре;
Скачат на място с двата крака от земята
Качват се нагоре и надолу по стълбите сами
Ритат топка с всеки крак
До 3 години:
Балансират с един крак за няколко секунди
Скачат напред
Хващат голяма топка
Карат триколка сами
До 4 години:
Тичат, скачат и се катерят добре
Започват да прескачат обекти
Подскачат умело на един крак
Умеят да играят скачанка
Умеят да хващат здраво топка
Учат се да правят кълбета
До 5 години:
Скачат от крак на крак и на въже
Започват да карат кънки и да плуват
Карат колело без помощни
Катерят се добре 

Изследвайки много различни видове движение чрез спортни игри, децата натрупват актив от двигателни преживявания, изграждат самочувствие в собствените си способности и изграждат двигателна култура и мотивация за активен живот. 
 
Източници:
https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/gross-motor-skills/
https://www.chrichmond.org/therapy-services/occupational-therapy/developmental-milestones/gross-motor-skills-birth-to-5-years