Моторно-двигателни умения

Сигурно сте чували да се говори много за моторно-двигателни умения. Но какви са те? И защо са важни? Движението е ТОЛКОВА важно да се включи във всеки един ден, особено с малките.

Какво представляват моторно-двигателните умения?
Това са способностите, необходими за контролиране на големите мускули на тялото при ходене, скачане, прескачане и др.

Как се развиват двигателните умения?
Учим се да се движим от главата до петите, започвайки като бебета. Нашият контрол на мускулите на горната част на тялото предшества контрола на мускулите на долната част на тялото.
Следва манипулация с играчки с пръсти и ръце. Забелязали ли сте някога, че детето изкривява краката или езика си в ранните дни на рисуване с пастел? Това е така, защото те се учат на това ново умение и то се появява от почти цялостното участие на тялото.
И накрая, имаме тенденцията да показваме предпочитание към едната страна. Например, децата могат да започнат да хвърлят топка с която и да е ръка, но в крайна сметка те развиват предпочитание с коя ръка хвърлят. Децата обикновено експериментират с двете страни на тялото, докато не забележат коя страна им е по-силната.
И така, какво следва? След като придобият контрол над тялото си, децата започват да натрупват сила в телата си. Децата в предучилищна възраст (3-5 години) се нуждаят от много възможности да практикуват движение! По този начин те учат и растат.
Защо моторно-двигателните умения са важни?
Работата върху тези умения помага на детето да придобие сила и увереност в тялото си. Също така им помага да се упражняват и да се занимават с физическа активност, което е важно за здравословния начин на живот. Развиването на тези умения помага на способността на детето да прави по-сложни умения в бъдещи дейности, като например да играе футбол с отбор.

Source: https://teachingmama.org/gross-motor-skills-why-they-are-important/