Методика

​Необятни възможности

Ранното развитие на двигателните качества при децата определя навиците им за здравословен начин на живот. Идеалният времеви прозорец за получаване на физически умения чрез разнообразни движения е във възрастта от 2 до 7 години. В този период малките деца имат безкраен капацитет за развитие и е ключово да се възползваме максимално от него. Гените са даденост и само началото на възможностите, а мозъкът се променя спрямо преживяванията, които му се предложат. Това ни мотивира да разработим програма за комбинирани спортни занимания, която да оползотвори потенциала на тези обуславящи
бъдещото развитие на децата години.
Изпитана методология

В сърцето на Спортни игри “Ти можеш ли?” е методиката за развитие на детски двигателни умения motor skill learning (MSL). Революционната обучителна рамка от упражнения и игри е създадена от бившия професионален атлет и член на Швейцарския спортен комитет Доминик Чикет.

Водещи принципи на MSL са:
1. Натрупване на многостранни двигателни преживявания;
2. Създаване на широка основа на двигателната култура;
3. Развиване на разнообразни двигателни умения.

В програмата използваме и подходи от Монтесори и валдорфската педагогика: учене под форма на игра,
стимулираща среда, свобода и пространство, разбиране на правила и хармонично развитие на тяло, душевност и интелект.



​Безценни постижения

Докато децата се забавляват и играят на воля в нашите часове, те успяват да:

​• развиват баланс, реакция, координация и ориентация;
• тренират своята издръжливост;
• придобиват сила и увереност в тялото си;
• изграждат самочувствие в техните способности;
• подобряват социалните и комуникационни си умения;
• разбират как да изразяват градивно емоциите си;
• формират позитивна асоциация с физическата активност;
• разпознават и владеят емоциите си.

Какво представлява едно занимание за деца?
 
В самото начало на заниманията децата се подреждат заедно като всички се поздравяват и се подготвят да спортуват и играят. Следва загрявка, в която децата се раздвижват по разнообразни начини, които провокират тяхното въображение и ги стимулират да се активизират.
Следват спортни упражнения. Те се изпълняват с характерна групова динамика, в която се стимулират моторните умения на децата и се развива двигателния им потенциал. Спортните активности включват балансиране, скачане, тичане, хващане, ходене на зиг-заг, подхвърляне, обикаляне и други. При по-големите се включват и щафетни игри, както и занимания със състезателен елемент.
Когато упражненията приключат започва разказване на приказка, в която всички деца участват пряко. Такава приказка например може да бъде за пътуване из джунглата, в която децата наподобяват разнообразни животни, които срещат по пътя си. Целта е отново всички да се забавляват, несъзнателно упражнявайки двигателните си умения.
Следва част с последователност от игри като замръзванка, влакче, подаване на топка, забавни команди и т.н. Чрез игровите модели децата се учат на координация, работа в екип, съобразителност и се движат активно, развивайки физическите си качества.

Продължаваме с елементи от гимнастика, йога, пилатес, стречинг, както и упражнения за правилно дишане. Децата постепенно намаляват нивото на физическа активност като постепенно възвръщат нормалните нива на пулса и дишането си.
​За финал се завършва със свободна игра, в която се включват всички уреди и екипировка, както и топки с различна големина и децата имат възможност да упражняват това, което най-много им допада и им е харесало с помощта на треньорите.