Занимания

Спортни игри – 2-4 години
Спортни игри – 2-4 години

Целта на заниманията за деца от 2 до 4 годишна възраст е да развият стабилна база от двигателни умения.

Спортни игри – 4-6 години
Спортни игри – 4-6 години

Целта на заниманията за деца от 4 до 6 годишна възраст е да надградят вече изградените базови двигателни умения като ходене, скачане, катерене

Спортни игри – Детски градини
Спортни игри – Детски градини

Успешно въведохме Програма за спортни игри Ти можеш ли? в три детски градини в София. За нас е удоволствие да подкрепяме педагогическия екип в грижата и развитието.