Екипчета

Екипчетата на Спортни игри "Ти можеш ли" могат да бъдат персоналиразани с име и номер на детенцето. 
Леки и памучни, супер удобни за спортни занимания.